• Varaždinska 42A, 42200 Novi Marof
  • Pratite nas:

Naziv projekta: „Unaprjeđenje konkurentnosti društva INTERPROJEKT d.o.o. ulaganjem u informacijsko komunikacijske tehnologije“

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.2020“

Korisnik projekta: INTERPROJEKT d.o.o.; OIB: 11771299744, Varaždinska 42, 42220 NOVI MAROF 

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0945

Ukupna vrijednost projekta: 1.032.125,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 678.100,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 474.670,00 HRK

Razdoblje provedbe projekjta: od 03. srpnja 2020. do 03. kolovoza 2021. godine

Kratki opis projekta

Poduzeće INTERPROJEKT d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Unaprjeđenje konkurentnosti društva INTERPROJEKT d.o.o. ulaganjem u informacijsko komunikacijske tehnologije“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv za dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ (Referentna oznaka: KK. 03.2.1.19), sa svrhom da se nabavi i implementira suvremena informacijsko-komunikacijska oprema koja će omogućiti unaprjeđenje poslovnih procesa i integraciju poslovnih funkcija radi učinkovite organizacije tijeka rada i unaprjeđenja konkurentnosti te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća INTERPROJEKT d.o.o.

Cilj projekta: Projektom se omogućuje povećanje konkurentnosti poduzeća INTERPROJEKT d.o.o. kroz unaprjeđenje poslovnih procesa i primjenu suvremenih IKT rješenja.

Rezultati projekta: Unaprijeđeno ukupno 4 poslovna procesa, povećanje broja zaposlenih i povećanje prihoda od prodaje

Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 13 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:

Josip Sakač; email: josip.sakac@sakac.de

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost korisnika INTERPROJEKT d.o.o.

Poveznice na link: https://strukturnifondovi.hr/

Poveznica na stranicu operativnog programa:

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

© 2019 / INTERPROJEKT d.o.o. / Izjava o sigurnosti i privatnosti

Web dizajn by: Burza ideja d.o.o.